بیش از 33 سال سابقه

یکم در مورد تاریخچه ایی جهاز بگم خدمتتون از خودمون تعریف کنیم یکم


-پدربزرگان و اجداد ما بچه های ایی جهاز بیشتر از 40 سال سابقه تو این صنف دارن زمانی که بازار چینی بلور و لوازم آشپزخانه هنوز بیشتر از چندتا مغازه نبود اجداد ما در این صنف بودن

-بزرگان ما همیشه به رعایت حقوق مشتری ما رو تشویق میکردن

-بعداز مدرن شدن سبکهای زندگی ما نوادگان تصمیم به مدرن کردن سیستم فروش اجداد خود کردیم