منو | دسته بندی محصولات
سبد خرید شما
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
تمام شد
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه
سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه

سرویس 29 پارچه جهیزیه عروس شفق مدل Thin Waist شیشه

  • موجودی: تمام شد
  • مدل: Shafagh Thin Waist
0 تومان

Shafagh Thin Waist Brides Dowry Set Pack Of 29 جنس
فلزی قابلیت شستشو
ابعاد بسته بندی
45 × 51 × 90 سانتی متر سایر مشخصات
مشخصات ترازو: - ابعاد: 28.5 × 9 × 18.5 سانتی‌متر
- وزن: 710 گرم - دارای پیچ تنظیم عقربه (صفر کردن)
- دارای کاسه با قابلیت جدا شدن از ترازو - طول کاسه 25.4 سانتی‌متر
مشخصات ظرف نان:
- ابعاد: 18 × 25.5 × 41.5 سانتی‌متر - وزن: 2713 گرم
- ظرف نان دارای درپوش آسان بازشو و مناسب برای نگهداری از انواع نان
مشخصات بانکه‌های سایز کوچک: - سه عدد بانکه کوچک
- ابعاد هر بانکه: 14 × 11.5 × 11.5 سانتی‌متر - وزن تقریبی هر بانکه: 301 گرم
- دارای محفظه‌ی پلاستیکی شفاف با قابلیت جدا شدن از بدنه اصلی - مناسب برای نگهداری از شکر، قند، چای و...
مشخصات سطل برنج:
- ابعاد: 38.5 × 25 × 25 سانتی‌متر - وزن: 2371 گرم
- دارای محفظه پلاستیکی
مشخصات سطل زباله: - ابعاد: 38 × 24.5 × 24.5 سانتی‌متر
- وزن: 2613 گرم - دارای یک سطل داخلی پلاستیکی به ارتفاع 31 سانتی‌متر
- سطل داخلی دارای قابلیت جدا شدن از بدنه اصلی - دارای دستگیره برای حمل آسان سطل
مشخصات بانکه سایز بزرگ:
- دو عدد بانکه بزرگ - ابعاد هر بانکه: 16.5 × 25 × 25 سانتی‌متر
- وزن تقریبی هر بانکه 1037 گرم - دارای یک محفظه پلاستیکی شفاف با قابلیت جدا شدن از بدنه
- مناسب برای نگهداری از قند، شکر و...
مشخصات جاقاشقی: - ابعاد: 14 × 11 × 20.5 سانتی‌متر
- وزن 483 گرم - دارای دو محفظه جدا از هم
- محفظه‌ی اصلی دارای حفره برای خروج آب به محفظه‌ی دیگر - یک عدد جاقاشقی مناسب برای استفاده روی سینک
مشخصات ست جاادویه:
- شامل 5 عدد جاادویه‌ی استوانه‌ای - بدنه ترکیبی از پلاستیک و شیشه
- دارای درپوش پیچی حفره‌دار - دارای یک درپوش چفتی بدون حفره
- مناسب برای نگهداری از انواع ادویه‌ها - دارای یک پایه به ابعاد 12 × 40.5 × 8 سانتی‌متر
- ابعاد هر ظرف جاادویه: 10.5 × 5.5 × 5.5 سانتی‌متر - وزن تقریبی هر ظرف جاادویه: 157 گرم
مشخصات بانکه‌های سایز متوسط:
- سه عدد بانکه متوسط - ابعاد هر بانکه: 17 × 11.5 × 11.5 سانتی‌متر
- وزن تقریبی هر بانکه: 358 گرم - دارای محفظه‌ی پلاستیکی شفاف با قابلیت جدا شدن از بدنه اصلی
- مناسب برای نگهداری از شکر، قند، چای و...
مشخصات بانکه‌های سایز بسیار کوچک: - سه عدد بانکه بسیار کوچک
- ابعاد هر بانکه: 10.5 × 11.5 × 11.5 سانتی‌متر - وزن تقریبی هر بانکه: 281 گرم
- دارای محفظه‌ی پلاستیکی شفاف با قابلیت جدا شدن از بدنه اصلی - مناسب برای نگهداری از شکر، قند، چای و...
مشخصات زیرقاشقی:
- طول 29.2 سانتی‌متر - وزن 76 گرم
- از جنس پلاستیک - مناسب برای قرارگیری کنار اجاق‌گاز برای قاشق‌ها و کفگیرها
مشخصات کفگیر آبکشی برنج:
- طول 33.5 سانتی‌متر - دارای عمق 5.5 سانتی‌متری
- وزن 60 گرم - مناسب برای آبکشی برنج
- از جنس پلاستیک
مشخصات سرویس کفگیر و ملاقه: - شامل:
- یک عدد کفگیر پخت و پز به طول 36.5 سانتی‌متر - یک عدد کفگیر برنج به طول 39 سانتی‌متر
- یک عدد کفگیر اسپاگتی به طول 37 سانتی‌متر - یک عدد ملاقه به طول 37 سانتی‌متر
- یک عدد قاشق آشپزی به طول 37.5 سانتی‌متر - دارای بدنه‌ای پلاستیکی و دسته‌ای از جنس استیل
- به همراه یک عدد پایه ایستاده به ارتفاع 43.5 سانتی‌متراقلام و مشخصات
سطل برنج 1 عدد
سطل قند 1 عدد
ظروف حبوبات 3 عدد
ظروف ادویه 7 عدد
ظروف پاسماوری 3 عدد
جانونی 1 عدد
جا قاشقی 2+1 عدد
ترازو 1 عدد
کفگیر ملاقه 6+2 پارچه
سطل زباله 1 عدد
رنگ نقره ای
سبک کلاسیک
قالب گرد
جنس فلز
برند شفق
کشور سازنده ایران
نوشتن نظر
توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب

محصول الان ناموجود هست به محض موجود شدن خبر میدم بهتون

نام
ایمیل
تلفن همراه
توضیحات