طراحی آشپزخانه جدید

در هر آشپزخانه‌ای سه مرکز وجود دارد - یا باید وجود داشته باشد - و کارهای روزانه میان
این‌ها انجام می‌گیرد. این سه مرکز عبارت‌اند از:
۱1جای نگه داری مواد غذایی, که یخچال ویخ بند (فریزر) هم جزو آن است؛
2 جای پخت و پز, یا همان اجاق آشپزی؛
3 حوضچه ظرف شویی (سینک). که ممکن است ماشین ظرف‌شویی هم کنار آن قرارگیرد.


تخت يا میزکار  یعنی سطحی که مواد خوراکی برای پخت و پز روی آن آماده می‌شود. یا غذا را روی آن می‌کشند. قاعدتاً در میان این سه مرکز قرار می‌گیرد. مثلثی که از به هم پیوستن این  سه مرکز تشکیل می‌شود جایی است که در آن آشپز مدام در حال رفت و آمد است. کارشناسان طراحی آشپزخانه عقیده دارند که اگر طول مجموع اضلاع اين مثلث بیشتر از ۷ متر باشد, این رفت آمد در نهایت خسته کننده خواهد بود. بنابرین طراحی یک آشپزخانه جدید. يا ایجاد تغییرات اساسی در آشپزخانه موجود. باید با تعیین جای این سه مرکز کار شروع شود.

اخيراً دستگاه مایکروویو هم به وسایل اصلی آشپزخانه اضافه شده است. که باید بخشی از مرکزپخت و پز به حساب بياید. و به هرحال تعیین جای آن در مرحل اول طراحی آشپزخانه باید در نظرگرفته شود.

در آشپزخانه‌های امروز معمولاً جایی هم برای صرف غذای روزانه پیش بینی می‌شود -- یا به صورت میز و صندلی و یا به صورت پیشخان و چارپايه بلند. طبیعی است که این جا بیرون از «مثلث کار» قرار می‌گیرد.

 

از آنجا که فضای آپارتمان‌های جدید غالبا کوچک است. گاهی دیوار میان آشپزخانه و اتاق نشیمن را نمی‌کشند تا فضای این دو سر هم بیفتد و آپارتمان را فراخ‌تر جلوه بدهد. این نوع آشپزخانه را اوپن ( باز) می‌نامند. اگر دیوار آشپزخانة باز را تا حدود ‎٩۰‏ سانتی‌متر بالا بیاورند و سطح آن‌را با سنگ یا چوب یا پلاستیک بپوشانند. این سطح همان پیشخانی خواهد بود که روی آن می‌توان صبحائه و شام و ناهار روزائه را صرف کرد.

 

برای آن که طول اضلاع مثلث کار به حداقل برسد. در آشپزخانه‌های جدید گاهی سه مرکز یخچال و اجاق و حوضچه ظرف شویی را در فضای باریک راهرو مانندی رو به‌روی هم کار می‌گذارند - یا در دو يا سه ضلع از چهار ضلع مربع مستطیلی که کل آشپزخانه را تشکیل می‌دهد؛ به طوری که آن سه مرکز تا آنجا که ممکن است به هم نزدیک باشند و تخت هم در فاصلة میان آن‌ها قرار گیرد. به اين ترتیب در ورودی آشپزخانه و جای صرف غذا بیرون از مثلث کار و دور از آتش اجاق وآب حوضچه واقع می‌شود.

ماشین ظرف شویی را در زیر میز دست راست حوضچه (یا اگر چپ دست باشید. در دست چپ) می‌توان کار گذاشت تا ظرف‌ها را. که در حوضچه جمع می‌شوند. به آسانی بتوان به قفسة ماشین منتقل کرد.

در آشپزخانة ایرانی علاوه بر شیر گاز اجاق. اگر یک شیر گاز دیگرهم در جای مناسبی پیش بینی شود که شیلنگ آن به حدود وسط آشپزخانه پرسد. می‌توان در مراسم جشن و نذر وغیره برای اجاق موقت از آن استفاده کرد.

وجود یک آب چکان (شبکه سیمی با اندود پلاستیک که ظرف شسته را بتوان در آن گذاشت بالای حوضچة ظرف شویی وسيلة بسیار مفیدی است. آب‌چکان را می‌توان درون تفس درداری کارگذاشت تا توی چشم نباشد.

از طرف دیگر, بخشی از قفسه بندی آشپزخانه را می‌توان روباز ساخت. برای جادادن ظرف‌های اجزا و ادویه آشپزی و دسترسی آسان به آن‌ها. که اگر با سلیقه انتخاب شوند می‌توانند جزو تزیینات آشپزخانه و باشند.

در طراحی آشپزخانه باید شرایط معینی رعایت شود: ابزارهای تیز ویُرنده مانند کارد و قیچی را دور از دسترس کودکان بگذارید؛  یک جعبه وسایل کمک‌های اولیه و داروی ضد سوختگی در کشو معینی داشته باشید؛ یک کپسول آتش‌نشانی به دیوار مناسبی نصب کنید.