سرویس چینی 12 نفره

نمایش:
مرتب کردن براساس:

غذاخوری چینی زرین ایران پیکره ایتالیا اف سرویس چینی 102 پارچه کامل سفید 12 نفره درجه یک

ترکیب سرویس 102 پارچه ایتالیا اف:_x000D_ سوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش 3000 سی‌ سی (2 پارچه)..

1,700,000تومان

غذاخوری چینی زرین ایران پیکره رادیانس سرویس چینی 102 پارچه کامل سفید 12 نفره درجه عالی

ترکیب سرویس 102 پارچه رادیانس:_x000D_ سوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش 2900 سی‌ سی (2 پارچه)سالاد خو..

1,950,000تومان

غذاخوری چینی زرین ایران پیکره شهرزاد سرویس چینی 108 پارچه کامل سفید 12 نفره درجه یک

ترکیب سرویس 108 پارچه شهرزاد:_x000D_ پیاله 18: شش عدد با قطر 18 سانتی مترپیاله21: سه عدد ..

1,850,000تومان

غذاخوری چینی زرین ایران پیکره نئوکلاسیک سرویس چینی 103 پارچه کامل سفید 12 نفره درجه یک

ترکیب سرویس 103 پارچه نئوکلاسیک:_x000D_ سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 3000 سی سی (2 پارچه)س..

1,980,000تومان

غذاخوری چینی زرین ایران پیکره وینچی سرویس چینی 90 پارچه کامل سفید 12 نفره درجه عالی

ترکیب سرویس 90 پارچه وینچی:_x000D_ سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 1600 سی‌ سی (2 پارچه)سالاد..

1,800,000تومان

غذاخوری چینی زرین ایران پیکره وینچی سرویس چینی 97 پارچه کامل سفید 12 نفره درجه یک

ترکیب سرویس 97 پارچه وینچی :_x000D_ _x000D_ سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 1500 سی سی (2 پا..

1,980,000تومان

غذاخوری چینی زرین ایران پیکره کواترو سرویس چینی 98 پارچه کامل سفید 12 نفره درجه عالی

ترکیب سرویس 98 پارچه کواترو:_x000D_ سوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش 2000 سی‌ سی (2 پارچه)سالاد خوری..

1,750,000تومان

سرویس غذاخوری P904 130 02 نوبل طرح کوئین چینی تقدیس 12 نفره

مشخصات سرویس غذاخوری 12 نفره :بشقاب پلوخوری : دوازده عددبشقاب خورشت خوری: دوازده عددپیش دستی : دوازد..

0تومان

سرویس غذاخوری هتلی رلیف قالب محصول چینی تقدیس 12 نفره

مشخصات سرویس غذاخوری 12 نفره :بشقاب پلوخوری : دوازده عددبشقاب خورشت خوری: دوازده عددپیش دستی : دوازد..

0تومان

سرویس غذاخوری هتلی رلیف قالب محصول چینی تقدیس 12 نفره

مشخصات سرویس غذاخوری 12 نفره :بشقاب پلوخوری : دوازده عددبشقاب خورشت خوری: دوازده عددپیش دستی : دوازد..

0تومان

سرویس غذاخوری هتلی1 هتلی رلیف 1 عمومی چینی تقدیس 12 نفره

مشخصات سرویس غذاخوری 12 نفره :بشقاب پلوخوری : دوازده عددبشقاب خورشت خوری: دوازده عددپیش دستی : دوازد..

0تومان

سرویس غذاخوری هتلی2 هتلی رلیف 2 عمومی چینی تقدیس 12 نفره

مشخصات سرویس غذاخوری 12 نفره :بشقاب پلوخوری : دوازده عددبشقاب خورشت خوری: دوازده عددپیش دستی : دوازد..

0تومان

سرویس غذاخوری هتلی3 هتلی رلیف 3 عمومی چینی تقدیس 12 نفره

مشخصات سرویس غذاخوری 12 نفره :بشقاب پلوخوری : دوازده عددبشقاب خورشت خوری: دوازده عددپیش دستی : دوازد..

0تومان

سرویس غذاخوری کد 0163 V4 امیلیا طرح کوئین چینی تقدیس 12 نفره

مشخصات سرویس غذاخوری 12 نفره :بشقاب پلوخوری : دوازده عددبشقاب خورشت خوری: دوازده عددپیش دستی : دوازد..

0تومان

سرویس غذاخوری کد 0181 R5 آنجلا چینی تقدیس 12 نفره

مشخصات سرویس غذاخوری 12 نفره :بشقاب پلوخوری : دوازده عددبشقاب خورشت خوری: دوازده عددپیش دستی : دوازد..

0تومان

سرویس, چینی, نفره