حلقه دستمال سفره

نمایش:
مرتب کردن براساس:

سفره قلمكار عطريان طرح ترنج كد G373

وزن 300 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مربع مناسب برای میزهای چهار نفره نام صاحب اثر استاد عطریان محل..

81,000تومان

سفره قلمكار عطريان طرح ستاره كد G377

وزن 400 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مربع مناسب برای میزهای چهار نفره نام صاحب اثر استاد عطريان محل..

105,000تومان

سفره قلمكار عطريان طرح گل بته كد G378

وزن 300 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مربع مناسب برای میزهای چهار نفره نام صاحب اثر استاد عطريان محل..

77,000تومان

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 1 سایز 280 × 220 سانتی متر

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 1 سایز 280 × 220 سانتی متر وزن 1400 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مستطی..

361,000تومان

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 14 سایز 80 × 80 سانتی متر

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 14 سایز 80 × 80 سانتی متر وزن 170 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مربع نام ص..

50,000تومان

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 15 سایز 80 × 80 سانتی متر

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 15 سایز 80 × 80 سانتی متر وزن 170 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مربع نام ص..

50,000تومان

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 16 سایز 80 × 80 سانتی متر

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 16 سایز 80 × 80 سانتی متر وزن 170 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مربع نام ص..

50,000تومان

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 17 سایز 120 × 120 سانتی متر

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 17 سایز 120 × 120 سانتی متر وزن 350 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مربع م..

159,000تومان

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 18 سایز 120 × 120 سانتی متر

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 18 سایز 120 × 120 سانتی متر وزن 350 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مربع منا..

144,000تومان

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 2 سایز 30 × 30 سانتی متر

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 2 سایز 30 × 30 سانتی متر وزن 40 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مربع نام صاح..

23,400تومان

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 2 سایز 40 × 40 سانتی متر

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 2 سایز 40 × 40 سانتی متر وزن 65 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مربع نام صاح..

25,300تومان

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 23 سایز 200 × 135 سانتی متر

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 23 سایز 200 × 135 سانتی متر وزن 600 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مستطیل م..

159,000تومان

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 24 سایز 200 × 135 سانتی متر

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 24 سایز 200 × 135 سانتی متر وزن 600 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مستطیل م..

163,000تومان

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 33 سایز 100 × 100 سانتی متر

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 33 سایز 100 × 100 سانتی متر وزن 250 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مربع منا..

72,000تومان

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 39 سایز 100 × 100 سانتی متر

سفره قلمکار اثر عطریان طرح 39 سایز 100 × 100 سانتی متر وزن 250 گرم کیفیت ممتاز جنس پنبه شکل مربع منا..

105,000تومان

حلقه, دستمال, سفره, آشپزخانه